1. BLOK

A.H. Francke – Bojvý vizionář a vůdčí osobnost probuzení
audio / video / skripta
Daniel Spratek
Příprava biblického proslovu – Formální stránka projevu
audio / video / skripta
Lucie Endlicherová
Ježíš v Tóře – Úvod do Pěti knih Mojžíšových
audio / video / skripta
Martin Piętak
Ježíš v Tóře – Přímá proroctví o Ježíši
audio / video / skripta
Edward Mitręga
Ježíš v Tóře – Kristus v obětech Mojžíšova zákona
audio / video / skripta
Lukáš Sztefek
Ježíš v Tóře – Kdo obědval s Abrahamem
audio / video / skripta
Štěpan Rucki
Ježíš v Tóře – Předobrazy krista v příbězích
audio / video / skripta
Martin Tomala
Hrdinové víry – Jeroným Pražský
audio / video / skripta
Pavel Kaczmarczyk
Ježíš v Tóře
audio / video / skripta
Marian Kaňuch

2. BLOK

A.H. Francke – Z Halle do Cieszyna
audio / video / skripta
Frederike Lippold
Příprava biblického proslovu – Obsahová stránka projevu
audio / video / skripta
Luděk Brdečko
Pastorace – Úvod do problematiky
audio / video / skripta
Stanislav Piętak
Pastorace – Hybná síla pastorální teologie
audio / video / skripta
Miriam Szokeová
Pastorace – Pastorální teologie a psychologie
audio / video / skripta
David Polednik
Pastorace
audio / video / skriptaaudio
Lidia Szcmeczek
Pastorace – Boží milost v pastoraci
audio / video / skripta
Jan Fojcik
Pastorace – Boží milost v pastoraci
audio / video / skripta
Jiří Chodura
Pastorace
audio / video / skripta
Zbyszek Kaleta

ZIP soubor – 319 MB! všechny přednášky => 13:27 hod. záznamu!

ZIP všech audio nahrávek ročníku 2015/2016