Přímá proroctví o Ježíši v Pěti knihách Mojžíšových

Druhá část cyklu „Ježíš v Tóře“.

  1. Mesiáš jako potomek ženy (Gn 3,15 )
  2. Požehnání Abrahamovo: Mesiáš jako potomek Abrahama
  3. Mesiáš z kmene Judy (Gn 49, 9-12)
  4. Mesiáš jako hvězda z Judy, žezlo z Izraele (Nu 24, 17-19)
  5. Mesiáš jako prorok (Dt 18, 18-19)
  6. Další proroctví (Gn 17, 9; Gn 25, 23; Gn 9, 26-27; Dt 21, 22-23)