Časopis IDEA

O čtvrtletníku IDEA

Časopis Idea je čtvrtletníkem, který vychází od roku 2000 v nákladu 500 ks pro vnitřní potřebu KS-SCh. Časopis připravuje šestičlenná redakční rada pod vedením Zbyška Kalety a Štěpána Ruckého.

Vybrané články z čísel 1-26

Plné texty čísel 27-78

Casopis Idea_27_web.pdf

Casopis Idea_28_web.pdf

Casopis Idea_29_web.pdf

Casopis Idea_30_web.pdf

Casopis Idea_31_web.pdf

Casopis Idea_32_web.pdf

Casopis Idea_33_web.pdf

Casopis Idea_34_web.pdf

Casopis Idea_35_web.pdf

Casopis Idea_36_web.pdf

Casopis Idea_37_web.pdf

Casopis Idea_38_web.pdf

Casopis Idea_39 web.pdf

Casopis Idea_40 web.pdf

Casopis Idea_41 web.pdf

Casopis Idea_42 web.pdf

Casopis Idea_43 web.pdf

Casopis Idea_44 web.pdf

Casopis Idea_45 web.pdf

Casopis Idea_46 web.pdf

Casopis Idea_47 web.pdf

Casopis Idea_48 web.pdf

Casopis Idea_49 web.pdf.pdf

Casopis Idea_50 web.pdf.pdf

Casopis Idea_51_web.pdf

Casopis Idea_52_web.pdf

Casopis Idea_53_web.pdf

Casopis Idea_54_web.pdf

Casopis Idea_55_web.pdf

Casopis Idea_56_web.pdf

Casopis Idea_57_web.pdf

Casopis Idea_58_web.pdf

Casopis Idea_59_web.pdf

Casopis Idea_60_web.pdf

Casopis Idea_61_web.pdf

Casopis Idea_62_web.pdf

Casopis Idea_63_web.pdf

Casopis_Idea_64_web.pdf

Casopis_Idea_65_web.pdf

Casopis_Idea_66_web.pdf

Casopis_Idea_67_web.pdf

Casopis_Idea_68_web.pdf

Casopis_Idea_69_web.pdf

Casopis_Idea_70_web.pdf

Časopis Idea č. 71 (červenec 2018)

Časopis Idea č. 72 (říjen 2018)

Časopis Idea č. 73 (prosinec 2018)

Časopis Idea č. 74 (duben 2019)

Časopis Idea č. 75 (červenec 2019)

Časopis Idea č. 76 (říjen 2019)

Časopis Idea č. 77 (prosinec 2019)

Časopis Idea č. 78 (duben 2020)

Časopis Idea č. 79 (červenec 2020)

Časopis Idea č. 80 (září 2020)

Časopis Idea č. 81 (prosinec 2020)

Časopis Idea č. 82 (březen 2021)