O nás

Charakteristika

Křesťanské společenství, z. s., je nezávislé vnitrocírkevní misijní hnutí, působící v rámci Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Posláním Křesťanského společenství je sdružovat křesťany za účelem realizace biblického učení o všeobecném kněžství. Hlásí se k dědictví reformace, pietismu a probuzenecké zbožnosti. Členové Křesťanského společenství zůstávají členy svých církevních sborů a aktivně pracují pro jejich duchovní obživení.
Křesťanské společenství, z. s., má právní formu spolku a je zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 552. 

Historie

Spolek byl založen v důsledku duchovního probuzení v roce 1906. Po rozdělení Těšínska roku 1920 působil nadále jak na území Polska, tak i na území Československa.

Německá větev spolku v ČSR byla evidována roku 1923; polská větev spolku v ČSR se organizačně ustavila roku 1927; sídlo měla zpočátku ve Stonavě, následně v Českém Těšíně.

Na území Československa bylo Křesťanské společenství nuceno svou činnost ukončit v roce 1950. Nadále však fungovalo v ilegalitě pod vedením pastora Vladislava Santaria. Roku 1990 spolek obnovil svou činnost jako občanské sdružení pod názvem Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska (KS-SCh); v letech 2009–2014 měl název Křesťanské společenství, o. s. a od roku 2014 nese oficiální název Křesťanské společenství, z. s.

Historie KS-SCH podrobněji.

Dokumenty

Vedení KS

Předseda KS
Ing. Pavel Kaczmarczyk, tel.: 602 539 254

Místopředsedové KS
JUDr. Daniel Spratek, Ph.D., tel.: 558 346 093
Ing. Karel Guznar, tel.: 604 276 750

Cesty víry – Těšínský zázrak