Aktivity

Biblické hodiny

Křesťanské společenství, z. s., pořádá pravidelně ve většině sborů SCEAV biblické hodiny sloužící k biblickému vzdělávání členů církve a všech zájemců.
V programech biblických hodin jsou probírány nejen věroučné otázky, ale také aktuální témata týkající se praktického křesťanství a sledování celosvětového dění včetně izraelského národa a pronásledování křesťanů ve světě.

Soubory ke stažení:

BŠP - Biblická škola pracovníků

Co je BŠP?

BŠP čili Biblické školení pracovníků je dlouhodobý projekt Křesťanského společenství, z. s., jehož cílem je nabídnout široce dostupné kvalitní biblické vzdělávání.

Heslo BŠP

Celoživotním biblickým vzděláváním naplňujeme reformační odkaz o všeobecném kněžství všech věřících v Ježíše Krista. Usilujeme o duchovní, teoretickou i praktickou přípravu následovníků Ježíše Krista ke kvalitní službě v církvi i mimo ni.

Cíle BŠP

 • budovat bratry a sestry, kteří slouží slovem Božím na nedělních besídkách, biblických hodinách, mládežích, v domovech důchodců, na evangelizacích a u jiných příležitostí
 • seznamovat s věroučnými pravdami vycházejícími z Božího slova
 • učit se správným způsobem vykládat Písmo svaté

Pro koho je BŠP určeno?

Pro každého bez rozdílu pohlaví, věku a předchozího vzdělání. Pro každého, kdo chce více vědět o biblických pravdách.
BŠP chce být duchovně i intelektuálně poctivým pokusem „poprat se“ s otázkami dneška.

Další informace

 1. Frekvence: školení se bude konat od října do března 1-2x za měsíc
 2. Certifikát pro absolventy: Kromě nezávazné účasti na jednotlivých přednáškách (kdokoliv může přijít na libovolnou přednášku bez nutnosti registrace a vykonání zkoušky) nabídne možnost absolvovat celý semestr, který bude „korunován“ zkouškou a certifikátem o zdárném ukončení studia.

Materiály z BŠP

Nejbližší setkání se uskuteční 21.1.23 v 17:00 v budově církevní rady.
Téma:
DanielovA víra a věrnost – Lukáš Sztefek / Abraham a Sára – Jan Hracki

Program ročníku 2022/2023

Přednášky BŠP v ročníku 2022/2023 byly zahájeny 15. října 2022. Jsou rozděleny do dvou bloků:  Kniha Daniel, je to náš příběh a Biblické dvojice, Naše kořeny.

Podrobný rozpis programu je zde.
Video záznam z minulého ročníku najdete zde.

Zvukové záznamy

Zvukové záznamy jednotlivých přednášek naleznete v multimediální knihovně KS.

Video záznamy

Video záznamy najdete na YouTube kanále XcamPtv.

Další informace

Další informace získáte na tel. č. 602 359 254.

Materiály z BŠP

Biblické školení pracovníků 2021/2022

Biblické školení pracovníků 2018/2019

Biblické školení pracovníků 2020/2021

Biblické školení pracovníků 2019/2020

Biblická škola "Timoteus"

Biblická škola Timoteus probíhá od podzimu do jara. Je zaměřená na mladou generaci přednostně ve věku 17-37 let. Vyučování probíhá během 10 sobot. Školné (zahrnuje i stravu a učební pomůcky) činí 4000 Kč. Místní společenství a sbory mohou přispět na školné.

Bližší informace získáte u manželů Heczkových na tel. 605 970 879 (604 180 498) nebo na e-mailu [email protected] Tamtéž se můžete do 18. 9. přihlásit.

Vyučované předměty: Systematická teologie, praktická teologie, metody studie Bible, chronologie a pozadí Bible, dějiny církve.

Přednášky ročníku 2022/23 se budou konat v těchto termínech: 15. 10., 12. 11., 26. 11., 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4.

E. C. MISE

Evangelizační centrum M.I.S.E. je misijní organizací, jejímž zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání ve spolupráci sKřesťanským Společenstvím, z. s.

Posláním EC M.I.S.E. je pomáhat jednotlivcům, ale také sborům SCEAV v jejich misijním působení.

Další informace: www.ecmise.cz

Místní společenství

 • Albrechtice
 • Bystřice
 • Český Těšín
 • Frýdek Místek
 • Hrádek
 • Komorní Lhotka
 • Nebory
 • Oldřichovice
 • Ostrava
 • Smilovice
 • Suchá
 • Těrlicko
 • Třinec
 • Třanovice

Odbor mládeže

Jsme mladí lidé, křesťané. Scházíme v různých městech a vesnicích na Slezsku proto, abychom vzájemně tvořili upřímné vztahy, sdíleli se o víře a žili svůj život naplno. Věříme, že jedině život s Ježíšem má smysl, a proto chceme jemu sloužit. Jsme součástí Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) a Křesťanského společenství, z. s. (KS-SCH). Naše setkání obecně nazýváme „dorost“, „mládež“, „starší mládež“ protože právě pro mladé lidi jsou tato setkání určena.

Pokud chcete mít přehled o tom, co se právě chystá a děje můžete navštívit naši facebokovou stránku.

Projekty

V letech 2018-2020 byl v rámci KS realizován projekt „Převezmi odpovědnost a chyť se příležitosti“. Jeho hlavním cílem byla pomoc se zvýšením uplatnění na trhu práce osobám, které bojují, nebo bojovaly se závislostí a také lidem, kteří byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody.

Rekreační a školící objekty

KARMEL – Smilovice

Provozovatelem střediska Karmel je společnost Karmel Služby, s. r. o., IČ: 28647653, č. ú. 2700108273/2010. Jediným společníkem uvedené společnosti je Křesťanské společenství, z. s.

Podrobnější informace o středisku na jeho stránkách nebo na propagačním materiálu, který si můžete stáhnout zde:

Horská chata – LÍPA

Chata se nachází na úpatí Beskydské hory Javorový, na území obce Oldřichovice.

Podrobné informace: www.chatalipa.cz

Srdce pro Afriku

Projekt Srdce pro Afriku organizuje adopci na dálku sirotků v Demokratické republice Kongo. Příspěvek na školné a stravu je 1400 Kč/měsíc. Bližší informace lze získat u Krystyny Baguma – email: [email protected].

Šance podaná ruka

Pomoc – podpora – provázení v oblastech závislosti.

Vydavatelská činnost

Materiály Biblické školy pracovníků

Materiály biblické školy pracovníků vycházejí od roku 2013 ve dvou řadách, a to v řadě A – Konferenční sborníky a v řadě B – Přednášky a stati. Dosud vyšly následující svazky:

 • sv. B1 Stanislav Piętak: Křest a Večeře Páně (2013)
 • sv. B2 Daniel Spratek: Bible a archeologie (2013)
 • sv. B3 Štěpán Rucki: Úcta k životu (s dodatkem pro-life biblických citací) (2014)
 • sv. A1 sborník Vladislav Santarius: Svobodný v nesvobodě (2015) (obsah)

Kniha „Je psáno“

V roce 2013 byla vydána kniha Michala Kluse „Je psáno“ s podtitulem „čím bylo Písmo pro Ježíše a čím může být pro nás“. Obsah knihy naleznete zde.

Zpěvník „Gloria Deo“

Roku 2010 byl vydán zpěvník Gloria Deo, obsahující české, polské a slovenské křesťanské písně. Seznam písní naleznete zde.

Kniha „Poznáváme biblické pravdy“

Křesťanské společenství vydalo na konci roku 2009 knihu Štěpána Ruckého „Poznáváme biblické pravdy“. Útlá kniha představuje soubor 23 věroučných přednášek, které jsou určeny jak k individuálnímu studiu, tak i k vyučování na setkáních všech složek sborů. Knihu je možno zakoupit mj. prostřednictvím e-obchodu Poutníkova četba. Obsah knihy naleznete zde.

Film „300 let Ježíšova kostela“ na DVD

KS vydalo na DVD 46minutový dokumentární film „300 let Ježíšova kostela“. Úryvek z filmu můžete zhlédnout zde.

Kniha „Cestou pravdy“

Roku 2006 vyšla kniha Cestou pravdy, obsahující 34 úvah a esejů faráře Stanislava Kaczmarczyka. Obsah knihy naleznete zde.

 Sborník „Křesťanské společenství na Těšínsku“

Ke 100. výročí založení Křesťanského společenství byl vydán sborník „Křesťanské společenství na Těšínsku“ zpracovaný autorským kolektivem pod vedením Stanislava Kaczmarczyka. Obsah sborníku naleznete zde.

Kniha „Služebníci Slova Božího v krajině pod horami“

Roku 2005 vyšla kniha „Služebníci Slova Božího v krajině pod horami“ s podtitulem „výbor z díla těšínských evangelických bohoslovců“. Obsahuje životopisy a ukázky z díla Jiřího Třanovského, Jana Adama Steinmetze, Jiřího Sarganka, Leopolda Marcina von Otto, Karola Kulisze a Vladislava Santaria. K vydání knihu připravil Daniel Spratek. Lektorský posudek na knihu z pera Roberta Harta naleznete zde.

Básnická sbírka „Semínka do srdcí“

Básnická sbírka Anny Wicherkové byla vydána roku 2012 u příležitosti 90. narozenin autorky a představuje průřez jejím celoživotním dílem.

100% Kristus

Sbírka 53 kázání pastora Vladislava Santariuse, přepsaných ze zvukových záznamů. Obsah postily naleznete zde.

Většina publikací je dosud skladem. Klikněte na E-shop.

XCAMP

XcamP – to je setkání pod stany, mající charakter konference a festivalu, zahrnující evangelizace, biblické vzdělávání, chvály a koncerty. Je místem, kam míří mnoho mladých křesťanů nejen z Česka, ale i z Polska, Slovenska a dalších států Evropy, USA …

Další informace: www.xcamp.cz