1. BLOK

Knihy Jozue, Soudců

… svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost.
audio / video / skripta
Zbyšek Kaleta
Úvod do tématu: Knihy Jozue a Soudců.
audio / video / skripta
Edward Mitręga
Jericho a Aj
audio / video / skripta
Martin Piętak
Causa Gibeón Smlouva je smlouva.
audio / video / skripta
Martin Tomala
Rozdělení země.
audio / video / skripta
Stanislav Piętak
Když chlapi nejsou na svých místech
audio / video / skripta
Bohdan Taska
Gedeón. Modlářství staré a nové.
audio / video / skripta
Jiří Unger
Samson. Silný – slabý chlap.
audio / video / skripta
Lukáš Sztefek
Občanská válka. Když Boží lid bojuje s Božím lidem.
audio / video / skripta
Boleslav Taska
Jiftách. Nesmyslná lidská oběť anebo předobraz Kristovy zástupné oběti?
audio / video / skripta
Edward Mitręga

2. BLOK

Dobyvatelé

Novozákonní požadavky na duchovní vedoucí.
audio / video / skripta
Pavel Kaczmarczyk
Povinnosti duchovních vedoucích.
audio / video / skripta
Karel Guznar
500 let od Lutherova vystoupení Invocavit
audio / video / skripta
Zbyšek Kaleta
David Nitschmann první biskup obnovené Jednoty bratské
audio / video / skripta
Daniel Říčan
Jáchymov. Johanes Mathesius a reformace Krušnohoří.
audio / video / skripta
Michal Mazur
Důrazy pietisku a luteránství.
audio / video / skripta
Štěpán Rucki
Zakládání sborů jako normální součást praxe živého křesťanského sboru.
audio / video / skripta
Jiří Unger
Johann Hinrich Vichern
audio / video / skripta
Daniel Spratek
Žena reformace.
audio / video / skripta
Vlasta Okuličányová
Stanislav Kaczmarczyk
audio / video / skripta
Jan Tomala

ZIP soubor s MP3 nahrávkami bude připraven po ukončení ročníku-

ZIP všech audio nahrávek ročníku 2021/2022

Budete přesměrování na YouTube!

Playlist video záznamu z ročníků 2020/2021