Podpořte nás

Jak nás podpořit?

Křesťanské společenství je neziskovou organizací a ve své činnosti je závislé zejména na darech svých členů a příznivců. KS není církví a nepodílí se na majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Chcete-li činnost KS podpořit, můžete poukázat svůj dar na účel dle připojeného seznamu.

Účty a variabilní symboly

Číslo nového hlavního účtu: 2902444021/2010

Číslo rušeného hlavního účtu: 260182314/0300

Variabilní symboly:

  • 684011 – Karmel – investice
  • 684081 – BŠP
  • 684091 – Vydavatelská činnost
  • 123 – Podpora Ukrajinců
  • 85000 – bez konkrétního určení (na aktuální potřeby)

Číslo účtu festivalu XcamP: 1725267399/0800 

Číslo Odboru mládeže (centrální akce a školení dorostu a mládeže): 2301751368/2010 [dříve var. symb. 684041 hlavního účtu]

Číslo účtu střediska Lípa: 2100149274/2010 [dříve var. symb. 684021 hlavního účtu (pro investice)]

Číslo projektu Srdce pro Afriku: 1147004/2060

Číslo účtu misijních aktivit v Mongolsku:  2501430913/2010

Číslo účtu Šance podaná ruka: 2501321530/2010

Děkujeme