Aktivity

Vydavatelská činnost

Materiály Biblické školy pracovníků

Materiály biblické školy pracovníků vycházejí od roku 2013 ve dvou řadách, a to v řadě A – Konferenční sborníky a v řadě B – Přednášky a stati. Dosud vyšly následující svazky:

 • sv. B1 Stanislav Piętak: Křest a Večeře Páně (2013)
 • sv. B2 Daniel Spratek: Bible a archeologie (2013)
 • sv. B3 Štěpán Rucki: Úcta k životu (s dodatkem pro-life biblických citací) (2014)
 • sv. A1 sborník Vladislav Santarius: Svobodný v nesvobodě (2015) (obsah)

Kniha „Je psáno“

V roce 2013 byla vydána kniha Michala Kluse „Je psáno“ s podtitulem „čím bylo Písmo pro Ježíše a čím může být pro nás“. Obsah knihy naleznete zde.

Zpěvník „Gloria Deo“

Roku 2010 byl vydán zpěvník Gloria Deo, obsahující české, polské a slovenské křesťanské písně. Seznam písní naleznete zde.

Kniha „Poznáváme biblické pravdy“

Křesťanské společenství vydalo na konci roku 2009 knihu Štěpána Ruckého „Poznáváme biblické pravdy“. Útlá kniha představuje soubor 23 věroučných přednášek, které jsou určeny jak k individuálnímu studiu, tak i k vyučování na setkáních všech složek sborů. Knihu je možno zakoupit mj. prostřednictvím e-obchodu Poutníkova četba. Obsah knihy naleznete zde.

Film „300 let Ježíšova kostela“ na DVD

KS vydalo na DVD 46minutový dokumentární film „300 let Ježíšova kostela“. Úryvek z filmu můžete zhlédnout zde.

Kniha „Cestou pravdy“

Roku 2006 vyšla kniha Cestou pravdy, obsahující 34 úvah a esejů faráře Stanislava Kaczmarczyka. Obsah knihy naleznete zde.

 Sborník „Křesťanské společenství na Těšínsku“

Ke 100. výročí založení Křesťanského společenství byl vydán sborník „Křesťanské společenství na Těšínsku“ zpracovaný autorským kolektivem pod vedením Stanislava Kaczmarczyka. Obsah sborníku naleznete zde.

Kniha „Služebníci Slova Božího v krajině pod horami“

Roku 2005 vyšla kniha „Služebníci Slova Božího v krajině pod horami“ s podtitulem „výbor z díla těšínských evangelických bohoslovců“. Obsahuje životopisy a ukázky z díla Jiřího Třanovského, Jana Adama Steinmetze, Jiřího Sarganka, Leopolda Marcina von Otto, Karola Kulisze a Vladislava Santaria. K vydání knihu připravil Daniel Spratek. Lektorský posudek na knihu z pera Roberta Harta naleznete zde.

Básnická sbírka „Semínka do srdcí“

Básnická sbírka Anny Wicherkové byla vydána roku 2012 u příležitosti 90. narozenin autorky a představuje průřez jejím celoživotním dílem.

Většina publikací je dosud skladem. Klikněte na E-shop.

Rekreační a školící objekty

KARMEL – Smilovice

Provozovatelem střediska Karmel je společnost Karmel Služby, s. r. o., IČ: 28647653, č. ú. 2700108273/2010. Jediným společníkem uvedené společnosti je Křesťanské společenství, z. s.

Podrobnější informace o středisku na jeho stránkách nebo na propagačním materiálu, který si můžete stáhnout zde:

Horská chata – LÍPA

Chata se nachází na úpatí Beskydské hory Javorový, na území obce Oldřichovice.

Podrobné informace: www.chatalipa.cz

Místní společenství

 • Albrechtice
 • Bystřice
 • Český Těšín
 • Frýdek Místek
 • Hrádek
 • Komorní Lhotka
 • Nebory
 • Oldřichovice
 • Ostrava
 • Smilovice
 • Suchá
 • Těrlicko
 • Třinec
 • Třanovice

Biblické hodiny

Křesťanské společenství, z. s., pořádá pravidelně ve většině sborů SCEAV biblické hodiny sloužící k biblickému vzdělávání členů církve a všech zájemců.
V programech biblických hodin jsou probírány nejen věroučné otázky, ale také aktuální témata týkající se praktického křesťanství a sledování celosvětového dění včetně izraelského národa a pronásledování křesťanů ve světě.

Soubory ke stažení:

BŠP - Biblická škola pracovníků

Co je BŠP?

BŠP čili Biblické školení pracovníků je dlouhodobý projekt Křesťanského společenství, z. s., jehož cílem je nabídnout široce dostupné kvalitní biblické vzdělávání.

Heslo BŠP

Celoživotním biblickým vzděláváním naplňujeme reformační odkaz o všeobecném kněžství všech věřících v Ježíše Krista. Usilujeme o duchovní, teoretickou i praktickou přípravu následovníků Ježíše Krista ke kvalitní službě v církvi i mimo ni.

Cíle BŠP

 • budovat bratry a sestry, kteří slouží slovem Božím na nedělních besídkách, biblických hodinách, mládežích, v domovech důchodců, na evangelizacích a u jiných příležitostí
 • seznamovat s věroučnými pravdami vycházejícími z Božího slova
 • učit se správným způsobem vykládat Písmo svaté

Pro koho je BŠP určeno?

Pro každého bez rozdílu pohlaví, věku a předchozího vzdělání. Pro každého, kdo chce více vědět o biblických pravdách.
BŠP chce být duchovně i intelektuálně poctivým pokusem „poprat se“ s otázkami dneška.

Další informace

 1. Frekvence: školení se bude konat od října do března 1-2x za měsíc
 2. Certifikát pro absolventy: Kromě nezávazné účasti na jednotlivých přednáškách (kdokoliv může přijít na libovolnou přednášku bez nutnosti registrace a vykonání zkoušky) nabídne možnost absolvovat celý semestr, který bude „korunován“ zkouškou a certifikátem o zdárném ukončení studia.

Program ročníku 2017/2018

Přednášky BŠP začínají v sobotu 13. října 2018. Podrobný rozpis programu bude zveřejněn později.

Zvukové záznamy

Zvukové záznamy jednotlivých přednášek naleznete na stránkách Daniele Svobody a v multimediální knihovně KS.

Další informace

Další informace získáte na tel. č. 602 359 254.

Materiály z BŠP

XCAMP

XcamP – to je setkání pod stany, mající charakter konference a festivalu, zahrnující evangelizace, biblické vzdělávání, chvály a koncerty. Je místem, kam míří mnoho mladých křesťanů nejen z Česka, ale i z Polska, Slovenska a dalších států Evropy, USA …

Další informace: www.xcamp.cz

Šance podaná ruka

Pomoc – podpora – provázení v oblastech závislosti.

E. C. MISE

Evangelizační centrum M.I.S.E. je misijní organizací, jejímž zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání ve spolupráci sKřesťanským Společenstvím, z. s.

Posláním EC M.I.S.E. je pomáhat jednotlivcům, ale také sborům SCEAV v jejich misijním působení.

Další informace: www.ecmise.cz

Odbor mládeže

Jsme mladí lidé, křesťané. Scházíme v různých městech a vesnicích na Slezsku proto, abychom vzájemně tvořili upřímné vztahy, sdíleli se o víře a žili svůj život naplno. Věříme, že jedině život s Ježíšem má smysl, a proto chceme jemu sloužit. Jsme součástí Slezské církve evangelické a.v. (SCEAV) a Křesťanského společenství, z. s. (KS-SCH). Naše setkání obecně nazýváme „dorost“, „mládež“, „starší mládež“ protože právě pro mladé lidi jsou tato setkání určena.

Pokud chcete mít přehled o tom, co se právě chystá a děje můžete navštívit naši facebokovou stránku.