1. BLOK – List Židům

Ježíš Kristus jako jedinečné a konečné zjevení Boží slávy
audio / video / skripta
Zbyszek Kaleta
Ježíš Kristus Vysvoboditel
audio / video / skripta
Jiří Král
Ježíš Kristus a andělé
audio / video / skripta
Bohdan Taska
Ježíš Kristus, Abraham a Mojžíš
audio / video / skripta
Michal Mazur David Kotas
Ježíš Kristus jako Velekněz
audio / video / skripta
Edward Mitręga
Ježíš Kristus a Melchisedek
audio / video / skripta
Boleslav Taska
Držme se neotřesitelné naděje
audio / video / skripta
Lukáš Sztefek
Není víra jako víra. Projev víry v životě svědků víry
audio / video / skripta
Jan Fojcik
List Hebrejským – napomenutí k vytrvalosti a svatosti
audio / video / skripta
Martin Tomala
Desatero napomenutí nakonec
audio / video / skripta
Jiří Kaleta

2. BLOK – Svědkové víry

Není svatý jako svatý.
audio / video / skripta
Pavel Kaczmarczyk
Ravi Zacharias svědek a obhájce víry
audio / video / skripta
Michal Klus
Johann Sebastian Bach
audio / video / skripta
Jiří Chodura
Martin Luther -Svědectví nebývale odvážným činem
audio / video / skripta
Zbyszek Kaleta
Život a dílo Aurelia Augustina
audio / video / skripta
Pavel Taska
Johann Adam Steinmetz
audio / video / skripta
Daniel Spratek
Filip Melanchton
audio / video / skripta
Martin Piętak
400. výročí popravy dvaceti sedmi českých pánů
audio / video / skripta
Stanislav Piętak
Masakr hugenotů
audio / video / skripta / prezentace
Jan Tomala
Křesťanské společenství. Dědictví otců – závazek i úkol.
audio / video / skripta
Stanislav Kaczmarczyk
Závěrečná slova – BŠP 2020/2021
Audio / video / skripta
Zbyszek Kaleta

ZIP soubor – 560 MB! všechny přednášky => 10:38 hod. záznamu!

ZIP všech audio nahrávek ročníku 2020/2021

Budete přesměrování na YouTube!

Playlist video záznamu z ročníků 2020/2021