Není svatý jako svatý

Biblické školení pracovníků   2020/2021

Není svatý jako svatý. Biblický protestantský pohled na svatost a svaté. Srovnání s římskokatolickým přístupem. V druhé přednášce nám Pavel Kaczmarczyk připomene biblický a protestantský pohled na svatost a svaté. Nabídne nám srovnání evangelijního a římskokatolického přístupu. Když totiž dva říkají totéž, nemusí to nutně znamenat totéž. Prostě: Není svatý jako svatý.