Ježíš Kristus jako jedinečné a konečné zjevení Boží slávy

By 13. 3. 2021 No Comments

Biblické školení pracovníků 2020/2021

– Ježíš Kristus jako jedinečné a konečné zjevení Boží slávy.  Tématem přednášky je úvod do celého semestru v jeho exegetické části, kdy se budeme zabývat Dopisem Židům. Podíváme se jednak na dopis jako celek a pak zaměříme svou pozornost na jeho úvodní pasáže čili na Ježíše Krista jako jedinečné a konečné zjevení Boží slávy.

 

Přehraj soubor

  Zbyšek Kaleta

  Židům 1: 1 - 2: 18

  2020

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština