Není víra jako víra.

Není víra jako víra. Projev víry v životě svědků víry.

Tématem přednášky v exegetickém bloku věnovaném Listu Židům bude rozbor jedenácté kapitoly. Probereme nejen definici víry z prvních tří veršů, ale zaměříme se na velký zástup svědků víry a zároveň našich předchůdců. Čím nás mohou hrdinové víry inspirovat v našich (zdá se, že také nelehkých) časech?