Martin Luther -Svědectví nebývale odvážným činem

Biblické školení pracovníků  2020/2021

Přednáška Zbyška Kalety, který v návaznosti na blížící se Svátek reformace připomene méně známý okamžik ze života dr. Martina Luthera. 10. 12. 1520 došlo ke spálení papežské buly odsuzující Reformátora. Budeme se zabývat otázkou, co tento krok znamenal a v čem byl a je jeho význam.