Ravi Zacharias

Biblické školení pracovníků  2020/2021

Ravi Zacharias svědek a obhájce víry
Přednáška Michala Kluse, který představí postavu, která je spojována s obranou víry čili apologetikou v naší době.