Život a dílo Aurelia Augustina

Aurelius Augustinus z Hipa byl člověkem, který definoval mnohé z toho, co považujeme dnes za dogmatickou samozřejmost: nauku o ospravedlnění vírou, vztah křesťana ke státní moci a mnoho dalších životně důležitých témat. Augustinovo učení bylo pro reformátora Martina Luthera celoživotní inspirací.