Päť kníh Mojžišových v Ježišovom vyučovaní

Šestá část cyklu „Ježíš v Tóře“.