August Hermann Francke. Śladami Marcina Lutra. Z Halle do Cieszyna.