Příprava biblického proslovu. 1. část. Formální stránka projevu.