Pastorace. Úvod do problematiky. Poslání pastorální teologie. Proč pro službu lidem nestačí nadšení?

Poslání pastorální teologie – Vymezení pojmu pastorace – Duchovní pastýř a bližní