Úvod do Pěti knih Mojžíšových

První část cyklu „Ježíš v Tóře“.

Přehled obsahu Pentateuchu, Hlavní témata Pentateuchu, Vznik a autorství Pentautechu