Příprava biblického proslovu. 2. část. Obsahová stránka projevu.