Kdo obědval s Abrahamem? Teofanie v Pěti knihách Mojžíšových.

Třetí část cyklu „Ježíš v Tóře“.

Co je teofanie? (vymezení pojmů) – Místa teofanie v Pentateuchu – Kdo obědval s Abrahamem? – Anděl Jahve – Závěr