Předobrazy Krista v příbězích Pěti knih Mojžíšových

Pátá část cyklu „Ježíš v Tóře“.