Kristus v obětech Mojžíšova zákona

Čtvrtá část cyklu „Ježíš v Tóře“.

Kristův předobraz v oběti zápalné, přídavné, pokojné, za hřích a za vinu.