Rozum a viera

By | | No Comments

Rozum a víra

Jakou úlohu hraje rozum při poznávání světa? Existuje poznávání světa vírou? Nevylučují se rozum a víra navzájem? Jsou víra a rozum spojenci nebo nepřátelé? Je poznávání rozumem hodnotnější než poznávaní vírou? Existuje čisté poznání rozumem? Existuje čisté poznání vírou? Může mladý vzdělaný člověk věřit? Nakolik se dokáže spoléhat jen na rozum a ničemu nevěřit? Může mladý věřící člověk pohrdat rozumovými argumenty? Jak může nevěřící člověk porozumět Bibli? Je možné znát neviditelného Pána Boha?

Bible jako oddychová četba? (Aneb palčivé otazníky nad Písmem)

By | | No Comments

Proč mohli mít praotcové víry více žen a nám už to Pán Bůh nedovoluje? Proč Pán Bůh dopustil pokus o vyhlazení svého lidu v Egyptě? Jak mohl Pán Bůh přikázat „Nezabiješ“ a poté přikázat vyhlazení národů v kenaanské zemi? Jak jde dohromady přikázání Pána Boha „Oko za oko, zub za zub“ s přikázáním lásky Pána Ježíše? Přinesl Pán Ježíš pokoj nebo meč? Proč nám Pán Ježíš někdy dává za příklad lumpy? Co myslí Pán Ježíš rouháním se proti Duchu svatému – a netýká se to náhodou mne? Co když i po tomto semináři něčemu v Bibli nerozumím? Tyto – i další – otázky budou předmětem našeho zamyšlení.

Nutnost Boha aneb otázky skeptiků

By | | No Comments

Na semináři probereme tyto body: 1) Nutnost Stvořitele vesmíru, 2) Nutnost Udržovatele vesmíru, 3) Vlastnosti Stvořitele a 4) Otázky skeptiků: Kdo stvořil Boha? Když Bůh stvořil všechno, jak potom stvořil sebe? Když vše potřebuje příčinu, co zapříčinilo Boha? Když Bůh ví všechno, tak tím padá svobodná vůle člověka? Není Bůh jen psychologická berlička? atd.