Jak mluvit o kontroverzních křesťanských hodnotách v sekulárním nebo nepřátelském prostředí

By | | No Comments


Když se dělíme o svou víru v Krista v rámci veřejné diskuse, často narážíme na velké překážky. Mnohé pravdy křesťanství totiž stojí v rozporu s duchem dnešní doby, a proto musíme být ve vydávání svědectví velmi moudří a originální. V rámci tohoto workshopu budeme hledat vhodné argumenty a způsoby, jak máme v zesvětštělé společnosti účinně sdělovat naše postoje.

Ve stínu Strážné věže

By | | No Comments


Moderovaná diskuse s manželským párem Pavlem a Pavlínou Obešlovými, kteří z Boží milosti Náboženskou společnost Svědků Jehovových po 30 letech opustili. Uslyšíme jejich životní svědectví, jak do této organizace vstoupili a jakým způsobem je Bůh z této sekty vyvedl. Je možné tento životní příběh zužitkovat a použít pro naši službu lidem, kteří u nás jednoho dne zazvoní?

Radikální islám versus radikální křesťanství

By | | No Comments


Otázky jako: „Jsme všichni děti Abrahamovy? Jsou si všechna náboženství rovná? Je Alláh Bůh Bible? Co je hlavní dělicí čárou mezi křesťanstvím a islámem? Co říká Bible o Mohamedovi? Je islám také cesta k Bohu?“ se stále více stávají natolik citlivými, že se téměř nedá o nich mluvit věcně a otevřeně. U nás je to navíc dost zvláštní, že sice lidé nemají žádnou zkušenost s konkrétními muslimy, ale přesto je otázka islámu třaskavé téma víc než někde jinde. Tímto seminářem se budeme chtít na ty věci podívat z perspektivy Bible, a hlavně si položit otázku: „Co my jako Ježíšovi učedníci, s tím vším máme dělat?“

Pilíře evoluce (Paradigmata evoluce)

By | | No Comments

Evoluce je všeobecně přijímána jako fakt, ale přitom stojí na určitých předpokladech – pilířích nebo paradigmatech. Je to podobné jako stavba – musí mít nosné pilíře, které drží celou vrchní stavbu; čím je stavba vyšší, tím musí být pilíře pevnější. Evoluce již od dob Darwina přijímá určitá schémata, vzorce myšlení. Podíváme se, zda jsou tyto pilíře a schémata pevná. Probereme mnoho vědních oborů – paleontologie, geologie, biologie, demografické modely přírůstku obyvatelstva,… (Vznik a vývoj vesmíru probereme samostatně v jiném semináři.)

Proč (ne)být protestantem?

By | | No Comments


V roce 2017 jsme slavili 500 let od oficiálního začátku protestantské reformace, což nám poskytlo mnoho příležitostí zamyslet se nad významem protestantského hnutí v soudobém kontextu. Někteří oslavili výročí reformace jako znovu objevení pravd Písma a jeho ústřední zvěsti o spáse člověka. Jiní však tuto příležitost využili ke kritice protestantismu. Mnozí poukazovali na nejrůznější důvody, proč je lepší protestantem nebýt. Na tomto semináři se chci podívat na hlavní teologické a biblické body této kritiky a zhodnotit, zda se jedná o námitky opodstatněné či zda na ně dokáží protestanté smysluplně, biblicky i teologicky odpovědět.

Biblická archeologie

By | | No Comments

Seminář bude o archeologických nálezech, které potvrzují pravdivost Bible, např. zdi města Jericho, stéla z Tel Danu, Sancheribův hranol, rybník Siloe, dále o rozdílech v evangeliích a odlišnostech biblické a všeobecně uznávané chronologie.