Jak mluvit o kontroverzních křesťanských hodnotách v sekulárním nebo nepřátelském prostředí


Když se dělíme o svou víru v Krista v rámci veřejné diskuse, často narážíme na velké překážky. Mnohé pravdy křesťanství totiž stojí v rozporu s duchem dnešní doby, a proto musíme být ve vydávání svědectví velmi moudří a originální. V rámci tohoto workshopu budeme hledat vhodné argumenty a způsoby, jak máme v zesvětštělé společnosti účinně sdělovat naše postoje.