Jak zvěstovat evangelium ve „stínu“ náročných textů Starého zákona?

Náročné texty: 1) vyhlazovací války, 2) zlořečení, 3) vyvolení Izraele proti jiným národům