Člověk: Boží stvoření, nebo výtvor evoluce?

Seminář jednak přibližuje relevantní výsledky z oblasti genetiky, embryologie a paleontologie. Následně pojednává o rozdílných dopadech přijetí evolučního nebo biblického pohledu na vznik člověka, a to v rovině každodenního jednání a rozhodování.