Kontinuita nebo diskontinuita? Jedna, resp. dvě zprávy o stvoření?