Bible jako oddychová četba? (Aneb palčivé otazníky nad Písmem)

Proč mohli mít praotcové víry více žen a nám už to Pán Bůh nedovoluje? Proč Pán Bůh dopustil pokus o vyhlazení svého lidu v Egyptě? Jak mohl Pán Bůh přikázat „Nezabiješ“ a poté přikázat vyhlazení národů v kenaanské zemi? Jak jde dohromady přikázání Pána Boha „Oko za oko, zub za zub“ s přikázáním lásky Pána Ježíše? Přinesl Pán Ježíš pokoj nebo meč? Proč nám Pán Ježíš někdy dává za příklad lumpy? Co myslí Pán Ježíš rouháním se proti Duchu svatému – a netýká se to náhodou mne? Co když i po tomto semináři něčemu v Bibli nerozumím? Tyto – i další – otázky budou předmětem našeho zamyšlení.