Prožitky blízké smrti

By | | No Comments

Jaký původ mají zkušenosti, které někteří lidé zažili ve stavu klinické smrti? Můžeme věřit těmto zprávám o životě po smrti? Kdo je světelná bytost, se kterou se někteří ve stavu klinické smrti setkali? Co říká o životě po smrti Ježíš a jak to koresponduje se zkušenostmi z klinické smrti?

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Sk 7,56: „I řekl [Štěpán]: Aj, vidím, nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží.“

  1. „Kádrový posudek“ svatého Štěpána
  2. Smysl života svatého Štěpána
  3. Odchod svatého Štěpána z tohoto světa