Pastorace umírajících

Záznam přednášky z 16. konference Sdružení křesťanských zdravotníků