Prožitek blízké smrti a Bible

Záznam přednášky z 16. konference Sdružení křesťanských zdravotníků