Kázání

Kázání na text Sk 7,56: „I řekl [Štěpán]: Aj, vidím, nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží.“

  1. „Kádrový posudek“ svatého Štěpána
  2. Smysl života svatého Štěpána
  3. Odchod svatého Štěpána z tohoto světa