Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný

Proslov na biblické hodině v Třanovicích dne 31. 3. 2019.

Videozáznam proslovu naleznete zde.