Není svatý jako svatý

By | | No Comments

Biblické školení pracovníků   2020/2021

Není svatý jako svatý. Biblický protestantský pohled na svatost a svaté. Srovnání s římskokatolickým přístupem. V druhé přednášce nám Pavel Kaczmarczyk připomene biblický a protestantský pohled na svatost a svaté. Nabídne nám srovnání evangelijního a římskokatolického přístupu. Když totiž dva říkají totéž, nemusí to nutně znamenat totéž. Prostě: Není svatý jako svatý.

Střídmost versus prostopášnost

By | | No Comments

Vyučování na bratrském setkání v Těrlicku 5. 10. 2020.

 

I. Úvod a vymezení pojmů

II. Konkrétní životní oblasti

  • přijímání potravy
  • pití alkoholu
  • sex
  • majetek a bohatství
  • ostatní oblasti

III. Důsledky střídmosti či prostopášnosti

Laciné křesťanství

By | | No Comments

Na jedné straně: „spasení si mohu zasloužit svými činy, postoji, skutky, obětavostí…“ Na druhé straně: „je úplně jedno, jak žiji, co dělám, jaký jsem. Pokud je pravda, že je Pán Ježíš láska, pak mě se svou nekonečnou milostí stejně musí spasit…“ Co je všechno mezi těmito dvěma póly? Jak to vidí Bible? Je Boží milost skandální, nekontrolovatelná? Musím se o něco snažit – nebo je to předem dáno? Je k něčemu mezi křesťany dobrý příklad – nebo je to podfuk, finta, něco pro dnešek nepoužitelného? Posvěcení – nevytahuj se, nedělej se, nejsi nic lepšího…? Laciná milost: „strašák reformátorů“… nebezpečná zvěst tzv. „čerstvějšího evangelia – křesťanství ke snadnému použití“. Proč jsou dnes nazýváni zákoníky ti křesťané, kteří zvěstují také nároky Boží? Máš otázky kolem Boží milosti – já také. Přijď si o tom popovídat nad Božím slovem – neboj se říci názor, zkušenost.

Nasza duchowa realność

By | | No Comments

Naše duchovní realita

O skutečnosti každodenního života s Bohem, o tom, že musíme obnovovat svou čistotu, nadšení a lásku. Věřím, že v životě mladého člověka satan útočí nejvíce na jeho nadšení pro Boha a chuť k životu; když se mu ho podaří o toto oloupit, ztrácí směr a mravní hranice.