Duchovní růst

Biblické zamyšlení, opřené o texty Mal. 1, 1-3 a Fil. 3, 7-21, zaznělo na adventním setkání pracovníků.