Laciné křesťanství

Na jedné straně: „spasení si mohu zasloužit svými činy, postoji, skutky, obětavostí…“ Na druhé straně: „je úplně jedno, jak žiji, co dělám, jaký jsem. Pokud je pravda, že je Pán Ježíš láska, pak mě se svou nekonečnou milostí stejně musí spasit…“ Co je všechno mezi těmito dvěma póly? Jak to vidí Bible? Je Boží milost skandální, nekontrolovatelná? Musím se o něco snažit – nebo je to předem dáno? Je k něčemu mezi křesťany dobrý příklad – nebo je to podfuk, finta, něco pro dnešek nepoužitelného? Posvěcení – nevytahuj se, nedělej se, nejsi nic lepšího…? Laciná milost: „strašák reformátorů“… nebezpečná zvěst tzv. „čerstvějšího evangelia – křesťanství ke snadnému použití“. Proč jsou dnes nazýváni zákoníky ti křesťané, kteří zvěstují také nároky Boží? Máš otázky kolem Boží milosti – já také. Přijď si o tom popovídat nad Božím slovem – neboj se říci názor, zkušenost.