Nasza duchowa realność

Naše duchovní realita

O skutečnosti každodenního života s Bohem, o tom, že musíme obnovovat svou čistotu, nadšení a lásku. Věřím, že v životě mladého člověka satan útočí nejvíce na jeho nadšení pro Boha a chuť k životu; když se mu ho podaří o toto oloupit, ztrácí směr a mravní hranice.