Dopis andělu v Efezu

By | | No Comments

První díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor křesťanů ve městě pozemské rozkoše (Diana a její kult)

Vytrvalost v pronásledování a utrpení, zápas o pravdu víry a učení. Ztratil první lásku.

Témata a problémy:

  • vítězství a pády v životě křesťana
  • co znamená zůstávat v první lásce
  • pravá a falešná svoboda křesťana
  • útoky naší doby na křesťanskou morálku
  • jíst ze stromu rozkoše nebo jíst ze stromu života?

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 25,21: “ I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.“

Povzbuzení k vytrvalosti a věrnosti s poukázáním na příklad Mistra Jana Husa.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Žd 12, 1-2: „Protož i my, takový oblak svědků vůkol sebe majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje, patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.“