Vytrvalost. Jak má vedoucí vytrvat a nevyhořet?

Na základě knihy Jak přežít ve službách církve (Nick Cuthbert)