Dopis andělu v Efezu

První díl pětidílného cyklu „Dopisy sborům (Zj 2-3)“

Sbor křesťanů ve městě pozemské rozkoše (Diana a její kult)

Vytrvalost v pronásledování a utrpení, zápas o pravdu víry a učení. Ztratil první lásku.

Témata a problémy:

  • vítězství a pády v životě křesťana
  • co znamená zůstávat v první lásce
  • pravá a falešná svoboda křesťana
  • útoky naší doby na křesťanskou morálku
  • jíst ze stromu rozkoše nebo jíst ze stromu života?