Kázání

Kázání na text Mt 25,21: “ I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.“

Povzbuzení k vytrvalosti a věrnosti s poukázáním na příklad Mistra Jana Husa.