Samson

By | | No Comments

I. Samsonův příběh

  1. Samsonovo narození (Sd 13)
  2. Samsonova „první láska“ (Sd 14-15)
  3. Epizoda v Gaze (Sd 16, 1-4)
  4. Samsonův pád (Sd 16, 5-31)

II. Samson jako „antihrdina“

III. Tři nebezpečné charakteristiky soudce Samsona

  1. neposlušnost
  2. osamělost
  3. sebestřednost

IV. Ježíš je větší hrdina než Samson

(Proslov na biblické hodině v Oldřichovicích 14. srpna 2022)

Opozice

By | | No Comments

Vnitřní opozice. Vedoucí jako služebník. Jak čelit útokům z vlastního sboru? Jak vyvažovat rozhodnost a neústupnost s láskou?

Práce

By | | No Comments

Vedoucí a „pot“. Bez námahy to nepůjde. Vedoucí má být příkladem nasazení pro obnovu církve. Jak vypadá pracovitý, pilný sbor? Biblické zásady.

Vedoucí a jeho priority

By | | No Comments

Galatským 6: 12-18

Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření. A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování. Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen.