Vedoucí a organizace

Zdá se, že Bůh je Bohem řádu a pořádku ve sboru, v církvi. Jak má vypadat sbor a jeho pastýři z hlediska biblického řádu?