O svatosti, odvaze a čistotě

By | | No Comments

Celá přednáška vybízí ke svatosti, čistotě, odvaze postavit se proti proudu; vyprávění několika skutečných příběhů a zamyšlení, jak žil Samson a Josef. (zaměřeno na oblast sexuality) + Příběh o Titaniku a srovnání Skutky 27. kap. + plavba na moři volného sexu. Námořníci = sexuologové. O Gedeonovi, Nehemiášovi, Davidovi. Postoj křesťana apoštola Pavla.

Poutní žalmy – Písně stupňů (Žalm 120-134)

By | | No Comments

Výklad Knihy žalmů – část 5.

I. Úloha hudby a zpěvu v církvi (Hudba je Božím darem již od stvoření světa. Zpěv náleží všem Božím lidem. Sborový zpěv je prvořadě k Boží chvále. Zpěv je k užitku všem věřícím.)

II. Poutní žalmy nebo také písně stupňů (Obecná charakteristika. počet poutních žalmů. Uspořádání poutních žalmů.)

III. Bližší pohled na poutní píseň číslo 123 (Úvodní poznámka. Žalm o očích. Posměch a pohrdání. Nehemjáš. Bože, smiluj se nad námi.)

Za živu cirkev

By | | No Comments

Principy obnovy:

  1. poznej svůj stav
  2. formuluj vizi od Pána Boha
  3. návrh projektu
  4. realizace projektu

(Přednáška na konferenci ve Staré Turé, květen 2006)