Poutní žalmy – Písně stupňů (Žalm 120-134)

Výklad Knihy žalmů – část 5.

I. Úloha hudby a zpěvu v církvi (Hudba je Božím darem již od stvoření světa. Zpěv náleží všem Božím lidem. Sborový zpěv je prvořadě k Boží chvále. Zpěv je k užitku všem věřícím.)

II. Poutní žalmy nebo také písně stupňů (Obecná charakteristika. počet poutních žalmů. Uspořádání poutních žalmů.)

III. Bližší pohled na poutní píseň číslo 123 (Úvodní poznámka. Žalm o očích. Posměch a pohrdání. Nehemjáš. Bože, smiluj se nad námi.)