Nehemjáš a opozice

Nositele obnovy – Ezdráš, Nehemjáš, Jóšua i Zerubábel musí bojovat nejen s nepřáteli vně hradeb, ale i uvnitř Jetuzaléma. Jak na ně?