Homosexualita ve světle Písma

By | | No Comments

Dnes a denně jsme skrze internet, televizi, filmy a další média bombardováni LGTBQ+ propagandou, která nám velice tvrdě vnucuje, že vztahy mezi lidmi stejného pohlaví jsou naprosto normální, přirozené, zdravé a dobré. Žel, nejeden sbor a nejedna denominace se pod tíhou tlaku této propagandy odvrátila od učení Písma. Namísto toho, aby Písmem konfrontovali svět, nechali svět, aby přetvořil jejich pohled na to, co Písmo tak jasně říká. V tomto semináři se zaměříme právě na to, co k těmto věcem říká Bůh skrze své neomylné, neměnné a nadčasové slovo. Nejen to, budeme také mluvit o tom, jak skrze moc evangelia pomoci lidem, kteří zápasí s homosexuálními touhami, nebo v homosexuálním vztahu žijí. Součástí semináře bude také rozhovor s mužem, kterého Bůh z tohoto hříšného způsobu života zachránil a který nyní žije pro Boží slávu.

Homosexualita aneb co se čtyřmi procenty?

By | | No Comments

Co se 4%? Seminář o homosexualitě, o jejích možných příčinách a přínosech i hrozbách. Promluvíme si o tom jak se jako křesťané postavit k homosexualitě, když jsme s ní konfrontovaní ve vlastním životě, v církvi i jinde kolem nás. Účastníci semináře obdrží mimo jiné odkazy na literaturu a další zdroje týkající se této problematiky.